Podda.se är nere.

Vi som byggde och underhöll podda.se har valt att ta ner sajten pga. tidsbrist.